FÍHA tralala ROK - POKYNY POŘADATELE

Článek publikován: 21. 12. 2016 / 15:33

FÍHA tralala na ticketportal.cz

FÍHA tralala - ROK
NOVÁ PÍSNIČKOVÁ SHOW PRO NEJMENŠÍ DIVÁKY

V hodinovém programu Vás oblíbený skřítek Fíha a jeho pohádkoví kamarádi provedou všemi ročními obdobími.
Zazpíváte si nejznámější dětské hity a zatancujete si na nejoblíbenější fíhovské písničky (BUMBARASA, BUM BÁC, LÚKA, IDEM KVA KVA KVÁM, AJ JA RÁD PAPÁM, HOP A SKOK, OVOCNÝ ROCK AND ROLL, a mnoho dalších), které vznikly v průběhu 5 let.

Společenský dům Prostějov, Komenského 4142/6
DKO Jihlava - Divadelní sál, Tolstého 1455/2
Divadlo ABC, Vodičkova 28, pasáž U Nováků, Praha 1
Divadlo ABC, Vodičkova 28, pasáž U Nováků, Praha 1

POKYNY POŘADATELE:

Změna programu a termínu v případě zásahu vyšší moci je vyhrazena.

Představení FÍHA tralala je vhodné PRO DĚTI OD 2 LET.
Délka představení: cca 60 minut
Vstup do foyer: 30 minut před představením.
Slevy a vstupenky pro děti - jednotné vstupné bez nároku na slevu, každá osoba musí mít platnou vstupenku.

Představení FÍHA tralala a pohádková družina se nesmí fotografovat ani vyhotovovat video či audiozáznam. Výjimku tvoří akreditovaní novináři a fotografové. Pro zhotovení snímků Vašich dětí během vystoupení jsou tolerovány neprofesionální spotřebitelské fotoaparáty a mobilní telefony, které se však nesmí používat s bleskem. Návštěvníci se zakoupením vstupenky zavazují, že jakékoliv audiovizuální díla nepoužijí na mediální nebo komerční účely, ani je jiným způsobem nezveřejní bez písemného souhlasu pořadatele.

Každý návštěvník souhlasí s tím, že fotografie nebo jiný záznam jeho osoby z představení mohou být použity v jakékoliv technické úpravě za účelem propagace představení v budoucnu. V případě zhotovení fotografií, filmových, video nebo jiných záznamů během představení nebo v souvislosti s ním, uděluje návštěvník zakoupením vstupenky výslovný souhlas k jejímu použití bez finanční náhrady.

-TH-

Top akce