DANIEL LANDA – VELEKONCERT - 12.9.2015 – LETIŠTĚ LETŇANY

Článek publikován: 9. 9. 2015 / 13:12

DANIEL LANDA – VELEKONCERT - 12.9.2015 – LETIŠTĚ LETŇANY

POKYNY ORGANIZÁTORŮDOPRAVA

 • Přijeďte veřejnou dopravou – nejezděte autem! Provoz metra do stanice Letňany bude posílen!

PARKOVÁNÍ

 • V areálu Velekoncertu jsou pouze omezené možnosti parkování a bližší oblast místa konání bude pro osobní vozy Policií ČR uzavřena (VČETNĚ záchytného parkoviště P+R v Letňanech).
 • Omezené možnosti parkování jsou v u obchodního centra Letňany (cca. 20 minut pěšky k areálu Velekoncertu)
 • Pro parkování můžete využít záchytná parkoviště P+R mimo Letňany – více informací: http://www.dpp.cz/parkoviste-p-r/ a poté do Letňan dojet metrem.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • Celý areál se bude otevírat v 16:00 hodin.
 • Předkapela bude hrát v čase 17:30 až 18:15 hodin.
 • Velekoncert Daniela Landy bude trvat od 19:00 do 22:00 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • V areálu Velekoncertu se z bezpečnostních důvodů nebude samostatně prodávat žádný tvrdý alkohol. Děkujeme za pochopení.

DO AREÁLU VELEKONCERTU SE NESMÍ VNÁŠET
Před vstupem do areálu není možné uschovat si jakékoliv předměty, prosíme, aby s nedovolenými předměty na Velekoncert návštěvníci nepřicházeli.

 • Zbraně a jiné nebezpečné předměty (obušky, boxery, atp.),
 • omamné látky,
 • pyrotechnika, laserová ukazovátka, svítilny
 • láhve, plechovky, občerstvení,
 • deštníky, skládací židle
 • vlajky na žerdích a tyčích (vlajky bez žerdí a tyčí jsou povoleny)
 • fotoaparáty (amatérské i profesionální zrcadlovky), kamery,
 • jakákoliv zvířata
 • další předměty, které mohou být Pořadatelem nebo jeho zástupcem označeny za nebezpečné.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo na akci nevpustit nebo z areálu následně vykázat osoby, které svým
chování ohrožují nebo mohou ohrozit plynulý a bezpečný průběh akce.

Návštěvníci koncertu mohou být před vstupem do areálu podrobeni bezpečnostní kontrole.

Děti ve věku do 15-ti let mají vstup povolen pouze za doprovodu dospělé osoby.

PROJEVY EXTREMISMU

 • Pořadatelé Velekoncertu žádají diváky, aby se ZDRŽELI jakýchkoli projevů extremismu nebo
  projevů sympatií, podpory nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka,
  ZDRŽELI podpory nebo projevů sympatie k násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,
  ZDRŽELI podpory nebo projevů sympatie k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny
  osob a ZDRŽELI podpory nebo projevů sympatie k podněcování k nenávisti vůči skupině osob
  nebo k omezování jejich práv a svobod.

TICKETING

 • Každý návštěvník při vstupu na Velekoncert musí mít platnou vstupenku. Při odchodu z areálu
  vstupenka pozbývá platnosti. Všechny vstupy budou přímo na místě označeny, prosíme tedy, aby
  návštěvníci využívaly ty, jež odpovídají jejich zakoupené vstupence (tj. vstupy pro stání u pódia,
  stání, tribuny, ZTP/P). Pokladna k zakoupení vstupenky na místě Velekoncertu před jeho areálem
  bude otevřena v čase 15:00 až 20:00 hodin. Za platnost vstupenek zakoupených mimo distribuční
  sítě TICKET ART PRAHA, s.r.o. (oficiální pokladna v místě konání) a IRS Net CZ, s.r.o. Pořadatel
  neručí.

MERCHANDISING STÁNKY A BANKOMAT

 • V areálu budou k dispozici čtyři stánky s prodejem reklamních předmětů a merchandisingu
  Daniela Landy. Pro návštěvníky bude přímo před vstupem do areálu umístěn mobilní bankomat,
  nezapomeňte si prosím právě zde vybrat dostatek finanční hotovosti, jedná se o poslední
  možnost, v samotném areálu již pak nebude možnost.

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY POŘADATELE

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se Obchodními podmínkami společnosti TICKET ART PRAHA, s.r.o.
  nebo IRS Net CZ, s.r.o. a dále organizačními pokyny Pořadatele a jeho reklamačním řádem.

Top akce