Informace - různí pořadatelé

Obchodní podmínky
Zakoupením vstupenky uzavíráte smluvní vztah s pořadatelem akce. Váš nákup vstupenky se řídí Obchodními podmínkami SAZKA TICKET
Akce              Pořadatel akce
Scooter          Produkce Vostrov, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 05999821
Sandra           Jan Marek, se sídlem Husova tř. 117/99, 370 05 České Budějovice 2, IČO: 10267956
Kabát             Pink Panther Agency, s.r.o., se sídlem Za Fořtem 879/45, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČO: 27126285

Informace o zpracování osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je pořadatel příslušné akce, který je uveden výše. 
Zpracovatelem osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093, IČO: 26493993, která pro pořadatele zajišťuje prodej, rezervaci a distribuci vstupenek.
Dílčím zpracovatelem osobních údajů je také společnost ENIGOO s.r.o., se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 08750823, která vyvinula a provozuje internetovou aplikaci vstupenkového a marketingového systému ENIGOO, přes který jsou vstupenky prodávány.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby prodeje vstupenek na akci a zasílání informací důležitých k využití této služby. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

Rozsah zpracování osobních údajů
Za účelem plnění smlouvy jsou zpracovávány vaše identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, telefon a e-mail.

Práva subjektů údajů
Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, máte zejména právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování či právo podat proti správci stížnost.

Uplatnění vašich práv
Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit u správce osobních údajů, kterým je příslušný pořadatel akce uvedený výše.