Informace - Autodrom Most

Obchodní podmínky
Zakoupením vstupenky uzavíráte smluvní vztah s pořadatelem akce. 
Pořadatelem akce je společnost AUTODROM MOST a.s., se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 43401, IČO: 25419048.
Váš nákup vstupenky se řídí Obchodními podmínkami SAZKA TICKET

Informace o zpracování osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je pořadatel, tj. společnost AUTODROM MOST a.s., se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 43401, IČO: 25419048.
Zpracovatelem osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093, IČO: 26493993, která pro pořadatele zajišťuje prodej, rezervaci a distribuci vstupenek.
Dílčím zpracovatelem osobních údajů je také společnost ENIGOO s.r.o., se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 08750823, která vyvinula a provozuje internetovou aplikaci vstupenkového a marketingového systému ENIGOO, přes který jsou vstupenky prodávány.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby prodeje vstupenek na akci a zasílání informací důležitých k využití této služby. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

Rozsah zpracování osobních údajů
Za účelem plnění smlouvy jsou zpracovávány vaše identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, telefon a e-mail.

Práva subjektů údajů
Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, máte zejména právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování či právo podat proti správci stížnost.

Uplatnění vašich práv
Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit u správce osobních údajů, kterým je společnost AUTODROM MOST a.s., se sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 43401, IČO: 25419048.