Informace - Akademici Plzeň

Informace o zpracování osobních údajů při online nákupu či rezervaci vstupenek 

Abychom Vám mohli umožnit nákup vstupenek na sportovní, kulturní či společenské akce online způsobem žádáme Vás při online nákupu či rezervaci vstupenek o Vaše osobní údaje, které následně zpracováváme k níže uvedeným účelům. 

1. Správce osobních údajů a příjemci osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je pořadatel, tj. společnost Akademici Plzeň, z.s., se sídlem Jungmannova 153/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, IČO: 03743802.
Zpracovatelem osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Praha 6, IČO: 26493993, která pro pořadatele zajišťuje prodej, rezervaci a distribuci vstupenek.
Dílčím zpracovatelem osobních údajů je také společnost ENIGOO s.r.o., se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 08750823, která vyvinula a provozuje internetovou aplikaci vstupenkového a marketingového systému Enigoo, přes který jsou vstupenky prodávány a společnost NETHOST s.r.o., IČO: 26226979, se sídlem Kšírova 435, Brno, která se podílí na provozu systému Enigoo.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Při nákupu či rezervaci vstupenky online způsobem jsou zpracovávány následující kategorie Vašich osobních údajů:
-    Identifikační a kontaktní údaje: 
jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje vyplňované do formuláře
-    Informace o transakčním chování: 
zejména počet zakoupených vstupenek, jejich cena, umístění sedadla na stadionu (sektor, řada, místo), číslo objednávky, číslo rezervace, datum objednávky, datum rezervace, datum úhrady atp.

3. Účel zpracování osobních údajů
3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby online prodeje vstupenek na akci a plnění záležitostí s tím souvisejících a zasílání informací důležitých k využití této služby. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány do uplynutí 30 dnů ode dne konání akce.

3.2 Vaše osobní údaje zpracováváme pro případ potenciálního sporu (např. soudního) v budoucnu. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů jsou oprávněné zájmy správce. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, obvykle čtyřicet (40) měsíců od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

4. Práva subjektů údajů
Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, máte zejména právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů či právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněných zájmů.

5. Uplatnění vašich práv
Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit u správce osobních údajů, kterým je společnost Akademici Plzeň, z.s., se sídlem Jungmannova 153/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, IČO: 03743802.