THE BEST OF SWING & JAZZ EVENING

Datum Místo
Více termínů

THE BEST OF SWING & JAZZ EVENING: GLEN MILLER, BENNY GOODMAN, COUNT BASIE...

Slavná swingová zpěvačka Bára Klárová zazpívá nejznámější písně zlaté jazzové a počínající swingové éry! Uslyšíte světové swingové evergreeny i české prvorepublikové šlágry. Repertoár se skládá ze slavných songů amerického jazzu a taneční hudby 20-30. let.

The famous swing singer Bara Klara will sing the most famous songs of the golden jazz and the beginning of the swing era! You will hear world swing evergreens and Czech first-republic hits. The repertoire consists of famous songs of American jazz and dance music of the 20-30s.