TEA AT FIVE

Datum Místo
30. 5. 2023 17:00 (út) CP1 Café, Praha 1-Staré Město Objednat u TicketPortalu
Více termínů

Moji milí, další setkání "etikeťáků",

se uskuteční 30. května 2023

38. TEA AT FIVE s Nadou Ambra Laban a policejní expertkou odboru prevence Policie - Zuzanou Pidrmanovou.
Téma je zřejmé PREVENCE ZLOČINU, prostě téma, kde přestává platit "Zlaté pravidlo"
Mne zajímala témata stalkingu, bossingu, "cyberpodvodu", aktuální téma a vy se jistě múžete zeptat na cokoliv.

Různé formy Zlatého pravidla se vyskytují v mnoha kulturách a nelze stanovit, která je původnější.

„Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě. Konfucius

To, co vyčítáš svému bližnímu, sám mu nedělej.“ Pittakos

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“ Sokrates

„Nechci sám dělat, co bych na druhém káral, nakolik je to v mé moci.“ Meandros ze Samu

„Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe sama. Já jsem Hospodin.“ Bible

„Cokoli je ti proti mysli, nečiň ani druhým.“ Zoroastrický

„Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ Mahábhárata

„Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen komentář.“ Talmud

"Nikdo z vás nemá víru, dokud nebude přát bližnímu svému to, co přeje sám sobě".Mohamed

A pozor, tentokrát se setkáme v úžasných prostorách konírny v CP1 v Konviktské 24 v Praze 1.
Součástí setkání je také prodejní výstava obrazů Maryny Kurisčákové
Úžasná Olga Dětkina môdní stylistka se svým "kabelkovým světem"
A spousta zajímavých hostů.
Catering: CP1 Café