PETR KOLAŘ - varhanní recitál

Datum Místo
4. 6. 2023 19:30 (ne) Kostel sv. Vavřince, Bystřice nad Pernštejnem Objednat u TicketPortalu
Více termínů

XXVIII. ročník festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
30/5-27/6 2023
Mezi Kroměříží a Vídní

Varhanní recitál Petra Kolaře
Petr Kolař / varhany

Program:
Johann Sebastian Bach: Koncert G dur podle A. Vivaldiho
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante F dur, KV. 616
Jan Křtitel Kuchař: Fantasie in g Anonym: Fuga a moll
Ludwig van Beethoven: Sonata quasi una Fantasia cis moll č. 14, op. 27 (1. věta, arr. P. Kolař)
Joseph Haydn: Flétnové hodiny, výběr
František Musil: Sonata solemnis

Brněnský katedrální varhaník a improvizátor Petr Kolař opustí své velké romantické varhany a představí se v repertoáru, v němž nechybí něžné Haydnovy Flétnové hodiny, kantabilní Mozartovo Andante, Kuchařovy sny plné fantazie nebo Beethovenova slavná sonáta "quasi una fantasia" oblečená do varhanního kabátu. Tento koncert je zrcadlem sladkosti moravského a vídeňského pojetí vybrané hudby, zároveň nabídne i virtuózní Bachovy (Vivaldiho) a Musilovy kousky. Morava je zkrátka "melting pot", v němž se mísí všechny vlivy...

Zlevněné vstupenky jsou k dispozici důchodcům, studentům, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba). Doklad opravňující ke slevě je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání koncertu.