KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ & BARBARA MARIA WILLI

Datum Místo
11. 6. 2023 19:30 (ne) Zámek Velké Meziříčí, Zámecká jídelna, Velké Meziříčí Objednat u TicketPortalu
Více termínů

XXVIII. ročník festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
30/5-27/6 2023
Mezi Kroměříží a Vídní

Kateřina Kněžíková / soprán
Barbara Maria Willi / cembalo

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Václav Voříšek, Robert Schumann, Franz Schubert

Dvě hvězdy hudebního nebe přinášejí program plný vášně, něhy, melancholie a... dobrých vyhlídek!
Začíná návštěvou u zázračného dítěte Mozarta a jeho citlivou a dramatickou písňovou tvorbou, v níž prožijeme slasti a strasti lásky i poetické chvilky běžného dne. Objevné bude pak porovnání vídeňského velikána Franze Schuberta (který měl moravské předky) s jeho současníkem a kolegou Janem Hugem Václavem Voříškem, jehož písně jsou částečně uložené ve sbírce Moravského zemského muzea. Voříšek byl stejně jako Mozart zázračným dítětem, dokonce u Mozartových trávil studijní půlrok, než se definitivně usadil ve Vídni a v habsburské metropoli se stal spoluzakladatelem proslulého Společenství přátel hudby. Romantické písně této doby jsou zrcadlem vnitřních procesů a oba skladatelé, Schubert i Voříšek, vložili do symboliky zpěvu a do harmonií klavírního doprovodu veškeré podprahové psychologické souvislosti textů, které zhudebnili. V písních Roberta Schumanna pak se zadrženým dechem můžeme sledovat evoluci žánru daleko za hranice vytyčené Schubertem, směrem k naprosté samostatnosti a nepostradatelnosti obou protagonistů.

Zlevněné vstupenky jsou k dispozici důchodcům, studentům, držitelům průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba). Doklad opravňující ke slevě je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání koncertu.