K. Kněžíková, B.M. Willi: Zlatý hlas

Datum Místo
Více termínů

Kateřina Kněžíková / soprán
Barbara Maria Willi / kladívkový klavír

Konečně! Konečně jsme se dočkali Kateřiny Kněžíkové a Barbary Marie Willi v jejich společném programu plném vášně, něhy, melancholie a dobrých vyhlídek. Hudební rok začíná návštěvou u zázračného dítěte Mozarta a jeho citlivou a dramatickou písňovou tvorbou, v níž prožijeme slasti a strasti lásky i poetické chvilky běžného dne. Objevné bude pak porovnání vídeňského velikána Franze Schuberta (který měl moravské předky) s jeho současníkem a kolegou Janem Hugem Václavem Voříškem, jehož rukopisné písně jsou částečně uložené ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. Voříšek byl stejně jako Mozart zázračným dítětem, dokonce u Mozartových trávil studijní půlrok, než se definitivně usadil ve Vídni a v habsburské metropoli se stal spoluzakladatelem proslulého Společenství přátel hudby. Romantické písně této doby jsou zrcadlem vnitřních procesů a oba skladatelé, Schubert i Voříšek, vložili do symboliky zpěvu a do harmonií klavírního doprovodu veškeré podprahové psychologické souvislosti textů, které zhudebnili. Čeká nás napínavá cesta do nitra duše…

Program: W. A. Mozart, F. Schubert, J. H. V. Voříšek

Vstupné: 350 Kč
Zvýhodněné - Student/ Senior: 250 Kč (sleva v nákupním košíku)