Česká mše vánoční

Datum Místo
26. 12. 2018 11:00 (st) Divadlo Bez Zábradlí, Praha Objednat u TicketPortalu
ZAVŘÍT 
×

Česká mše vánoční

Více termínů

JAKUB JAN RYBA: Česká mše vánoční „Hej mistře"

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře nebo lidově Rybovka, je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše, jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Interpreti di Praga je pražský hudební komorní soubor založený v roce 2005 jeho uměleckým vedoucím, kontrabasistou a dirigentem Ondřejem Krbcem. Soubor je živým hudebním tělesem, jehož základem je klavírní sexteto (housle-prim, housle-sekund, viola, violoncello, kontrabas, klavír), jehož forma je v závislosti na cíli produkce variabilní. Takto je možno interpretovat skladby v menším složení umělců, např. dueta, ale i orchestru s dirigentem a s ohledem na požadovanou dramaturgii soubor vystupuje se sólovými zpěváky (soprán, alt, tenor, bas), sbory a tanečníky. 

Smíšený pěvecký sbor Orfej byl založen v roce 2001. Je sborem komorním, počet aktivních členů se pohybuje kolem pětadvaceti. Členská základna se stále mírně obměňuje, někteří členové činnost ve sboru z rodinných či studijních důvodů přerušili a po čase se opět do našich řad vrátili. Sbor po celou dobu jeho činnosti vede MgA. Jan Svejkovský. Orfej se snaží svým repertoárem postihnout co nejširší záběr skladeb všech období, od renesance po současnost. Většinu skladeb provádí a capella, vítá však též příležitosti ke spolupráci s instrumentálními tělesy.